Par mums
Par mums

Pieejama aktuālā informācija par vietējiem tūrisma un kultūrvēsturiskajiem objektiem. Apskatāms Likteņdārza makets un Kokneses viduslaiku pils makets, kā arī gleznu izstāde tūrisma centra lielajā zālē, pieejamas dažādas bezmaksas tūrisma kartes un bukleti par Koknesi un Latvijas reģioniem, pieejams bezmaksas WiFi punkts.

Piedāvājumā ir suvenīri ar Kokneses simboliku un vietējo ražotāju produkcija, piedāvājam kopēšanas, izdrukas, faksa pakalpojumus.

 

 


 

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN

21%

(euro)

Cena ar PVN* (euro)

Kopēšana

1 lappuse

0,12

0,03

0.18

Skenēšana

1 vienība

0,16

0,04

0.25

Datorizdruka (formāts A4)

1 lappuse

0,12

0,03

0.16

Laminēšana

1 lappuse

20,66

0,09

0.50

*Tūrisma nodaļā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un suvenīru

tirdzniecības jāapliek ar 21% PVN, jo Aizkraukles novada pašvaldība ir Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja.

 

 

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācija Nr. 90000074812

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles nov., Latvija LV-5101

Banka:  AS “SEB Banka”

Kods: UNLALV2X

Konts:  LV28UNLA0035900130302

 

SAŅĒMĒJS: 

Aizkraukles novada un Kokneses tūrisma informācijas centrs

1905.gada iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, Latvija LV-5101

 

IPF-AV-84.jpg

085_Turisma_informacijas_centrs_Ainars_003_0.jpg

 

Pieteikties jaunumu saņemšanai