Magazīna
Magazīna

Irši ir 18. gs. 2.pusē Krievijas ķeizarienes Katrīnas II dibinātā, lielākā Baltijā, baltvācu kolonijas vieta. Iršu muižas klēts- magazīna padomju gados tikusi izmantota gan kā noliktava, gan kā kokapstrādes darbnīca.

 

„Vēl viens sakopts pagasta stūrītis!” – priecājas vietējie, jo pavisam īsā laikā Iršu klēts pagalms kļuvis par iecienītu atpūtas un apskates vietu. Raina Līcīte stāsta, ka šāda atpūtas laukuma izveide bijusi ļoti nepieciešama. Gadiem ilgi tradicionālais pavasara tirgus, Jāņu ielīgošanas koncerti, citi kultūras pasākumi notikuši laukumā pie pagasta pārvaldes pretī Pērses pamatskolai – ceļu krustojumā, sagādājot neērtības transporta kustībai, kā arī raizējoties par skolas bērnu drošību. Jaunais laukums pie Iršu klēts ir vislabākā vieta pagasta centrā, kur tagad varēs pulcēties svētku reizēs, rīkot kultūras pasākumus, teātra izrādes un aicināt tirgus apmeklētājus. „20. septembrī te sagaidījām un uzņēmām „Kokneses Tūrisma centra” organizētā velobrauciena dalībniekus. Var teikt, ka viņi bija pirmie ciemiņi jaunajā atpūtas laukumā. Šajā dienā bija patīkama sajūta, ka redzot mūsu darbošanos, gaidot atbraucējus, vietējie iedzīvotāji ar prieku nesa savus izaudzētos rudens ziedus, lai arī tie rotātos izveidotajās ziedu kompozīcijās. 26. septembrī pie Magazinas notiks Dzejas dienām veltīts pasākums, ar kuru arī atklāsim mūsu jauno atpūtas vietu,” ar gandarījumu par paveikto teic Iršu pagasta pārvaldes vadītāja.

Padomju gados Magazina tikusi izmantota gan kā noliktava, gan kokapstrādes darbnīcas. Pagājušajā gadsimta 70. gados ēka bijusi iekļauta vietējo kultūras un vēstures pieminekļu sarakstā. 2012. gada pavasarī biedrība „Irsis” ar projektu „Mēs neļausim savai vēsturei pazust nebūtībā” piedalījās VAS „Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši” izsludinātajā projektu konkursā un ieguva finansējumu Magazinas ēkas grīdas seguma labošanai ar dolomītšķembām un trīs veco bojāto logu nomainīšanai. Lai Iršu vēstures un kultūras vērtību kopējiem arī turpmāk spēks un uzņēmība paveikt paliekošus darbus savam pagastam!

Sarmīte Rode

 

 

Lai vēsturisko ēku saglabātu un atjaunotu, 2020.gadā Kokneses novada pašvaldības sagatavotais projekts Iršu muižas klēts-magazīnas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte guva atbalstu AS Latvijas valsts meži un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajā Zemgales kultūras programmā 2020, un SIA Arhitektoniskās izpētes grupa veica izpētes darbu.

Magazīnas atjaunošana sākta 2021.gada jūnijā, un vairāk nekā pusgadu notika vērienīgi remontdarbi, ņemot vērā izpētes rezultātus, un pēc iespējas vairāk saglabājot senatnīgās divstāvu mūra ēkas autentiskumu.

Iršu muižas klētij atjaunota jumta koka konstrukcija un uzlikts jauns jumta segums – koka lubiņu imitācija. Būvfirmas RRKP būve valdes loceklis Aigars Kalniņš stāsta, ka ar īpašu rūpību saglabātas un restaurētas klēts divsimtgadīgās durvis, kurās labi pamanāmas vēstures pēdas – kaltās naglas.

Pirmajā stāvā telpa sadalīta divās daļās. Lāsma Ruža-Riekstiņa stāsta, ka vienā telpas daļā tiks izvietota Iršu pagasta vēstures ekspozīcija, bet otrā būs konferenču zāle 50 apmeklētājiem. Drīzumā konferenču zālē tiks uzstādīts projekcijas ekrāns un atvesti krēsli.

Tāpat kā ēkas pirmsākumos, uz otro stāvu izveidotas kāpnes. Otrajā stāvā skatāma unikāla vēstures liecība – maisu pacelšanas rats, kas lieliski saglabājies no muižas laikiem. Arī no pirmā stāva, pateicoties stikla griestiem, vēsturiskais eksponāts ir aplūkojams. “Remontdarbu laikā pārliecinājāmies, ka ierīce darbojas perfekti, to veiksmīgi izmantojām smagāku priekšmetu pacelšanai uz otro stāvu,” atklāj Aigars Kalniņš.

Iršu pagasta ļaudis ir apņēmības pilni celt godā senatnes mantojumu, turpinot pagātnes liecību izpēti un meklējot jaunas idejas tūrisma attīstībai. Padomju gados muižas klētī darbojusies galdniecība, tā izmantota kā saimniecības ēka un noliktava, bet tagad, iegūstot jaunu veidolu, kļūs par vietu, kur izpausties kultūras aktivitātēm un pulcināt tūristus.

 

Noformējums bez nosaukuma (1)_1.jpg

IPF-KAP-2022-178-min.jpg

IPF-KAP-2022-173-min.jpg

IPF-KAP-2022-168-min.jpg

IPF-KAP-2022-175-min.jpg

012_Magazina_Irsi_R_Licite_001.JPG

012_Magazina_Viesu_aktivitates_Irsi_V_Zvirgzdins_009.jpg

012_Magazina_Ainars_003.jpg

 

012_Magazina_Viesu_aktivitates_Irsi_D_Grele_002.JPG

 

012_Magazina_Ainars_001.jpg

012_Magazina_Viesu_aktivitates_Irsi_V_Zvirgzdins_006.jpg

Pieteikties jaunumu saņemšanai