Pasākumi

Jura Smaļinska lekcija "Kā dabas un kultūras mantojumu izmantot tūrisma produkta veidošanā un mārketingā?"

-

 

 

latlit logo_0.jpg

 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam gadam projekta Nr.LLI-211 „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” ietvaros

2018.gada 27.novembrī

Kokneses novada domes zālē, Melioratoru ielā 1, Koknesē

Jura Smaļinska lekcija  "Kā dabas un kultūras mantojumu izmantot tūrisma produkta veidošanā un mārketingā?"

Lekcijā apspriestās tēmas:

1. Dabas resursu izmantošana tūrismā, tūrisma produkta veidošanā un veicināšanā ;

2. Labās prakses piemēri - to analīze - aktīvajā, dabas,  kultūras tūrismā;

3. Tūrisma produktu mārketinga piemēri, sociālo tīklu joma;

4. Lauku tūrisms visdažādākajos rakursos, lauku labumi;

5. Garu distanču trašu veidošana (Jūrtakas u.c. piemēri);

6. Zaļais sertifikāts, latviskais mantojums;

7. Daugavas ceļa izmantošana u.c.

 

Aicinām Kokneses novada tūrisma uzņēmējus un tūrisma nozares speciālistus pieteikties uz lekciju līdz 23.11.18. pa tālruni:  +371 65161296,  mob.tel.: 29275412 vai e-pastu: turisms@koknese.lv

Dienas kārtība:

  • 09:30 - 10:30
  • 15 min pauze
  • 10:45 - 13:00
  • Pusdienu pauze
  • 14: 00 – 15:30
  • 15 min pauze
  • 15:45 – 17:30
  • Noslēguma jautājumi

 

Projekta "AttractiveFORyou" jeb „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” Nr.LLI-211, mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū, reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.

Projekta vadošais partneris ir Kokneses novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs un Pluņģes rajona pašvaldība. Projekta īstenošanas ilgums ir no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kopējās izmaksas ir 471 234,46 euro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 400 549,29 euro Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros.

Pieteikties jaunumu saņemšanai