Par Hanzas projektu
Par Hanzas projektu

2015.gadā deviņas mazās Hanzas pilsētas no trijām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas apvienojās projektā “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” ar kopīgu mērķi popularizēt vēsturiskās HANZAS savienības vērtības, kas vēl mūsdienās, lielākā vai mazākā mērā, sastopamas katrā partnera pilsētā un, sadarbojoties projekta partneriem, veidot jaunus tūrisma produktus un piedāvājumus, lai kopīgi attīstītu Hanzu par vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā. Angļu valodā projekta nosaukuma saīsinājums ir HANSA:  Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances.

Projektā piedalās Cēsu kultūras un tūrisma centrs, Kokneses, Limbažu, Pārgaujas un Kuldīgas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vidzemes plānošanas reģions, savukārt no Igaunijas projekta partneri ir Pērnavas un Vīlandes pilsētu pašvaldības, bet no Zviedrijas – Gotlandes reģions un Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra “Inspiration Gotland” (projekta vadošais partneris).

 

Projekta aktivitātes:

Veidot aizraujošus pārgājienu un riteņbraukšanas maršrutus;

Iedzīvināt zīmolu “Hanzas gastronomija”;

Veikt padziļinātu Hanzas vēstures izpēti vietējos un ārvalstu arhīvos;

Veidot kopīgus maršrutus un tūrisma pakas, sadarbojoties vietējiem tūrisma operatoriem un tūrisma centriem;

Informēt sabiedrību par Hanzas mantojumu un tā izmantošanas iespējām mūsdienās;

Izveidot HANZAS tūrisma mobilo aplikāciju u.c. aktivitātes.

 

Projekts tiek īstenots ar Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 atbalstu.

Izmaksas: 2 180 938,68 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums  ir 775 573,25 EUR, partneru līdzfinansējums  405 365,44 EUR.

 

Uzzini vēl:

Vairāk par projektu:ŠEIT 

Projekta ietvaros izveidotie materiāli atrodami ŠEIT  

Sekojiet līdzi projekta aktualitātēm Facebook lapā: www.facebook.com/ExploreHANSA 

Projekta mājaslapa: http://www.hanse.org/en/projects/explore-hansa/  

Projekta vadītāja: Inger Harlevi (Inspiration Gotland), inger.harlevi@balticness.se

Projekta koordinatore Kokneses novada domē: Māra Bitāne, mara.bitane@koknese.lv; T.+371 65133636

Teksta autore: Kokneses novada domes attīstības nodaļas vadītājas vietniece Māra Bitānelogo_pilns.jpg