About us
About us

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Kokneses tūrisma centrs

Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, Latvija, LV-5113

PVN numurs : LV90000043494
Bankas konti :

 

AS "Swedbank" HABALV22 LV94HABA0551003424462AS

"SEB banka" UNLALV2X LV22UNLA0035900130701

Informācija par apskates objektiem
Bezmaksas Wi-Fi
Bezmaksas kartes un bukleti par Kokneses novadu un Latvijas reģioniem
Suvenīri un vietējo ražotāju produkcija
Kopēšana, skenēšana, fakss

Subscribe to news