HES ūdens līmeņa pazemināšana Kokneses apkārtnē 7.jūlijs